- Komerční sdělení -aktuálně

Je snadné získat české občanství?

Získání českého občanství probíhá převážně udělením. Žádost se podává u krajského úřadu podle místa trvalého pobytu. Žadatel zde vyplní dotazník a společně s dalšími doklady se žádost odsud zašle na Ministerstvo vnitra.

To může žadatele vyzvat k ústnímu přezkumu a následně žádosti vyhovět nebo ji zamítnout. Před tím je ale potřeba, aby zájemce o občanství zároveň splňoval následující podmínky:

1.) Žadatel má na území ČR povolen trvalý pobyt (pokud je občanem země EU, musí se zde zdržovat nepřetržitě po dobu 3 let, pro ostatní případy je to 5-10 let)

2.) Žadatel se na území ČR musí skutečně zdržovat (alespoň v rozsahu 1/2 doby pobytu, přičemž se do ní započítávají období nepřesahující 6 měsíců nepřítomnosti ze závažného důvodu jako těhotenství, vážné onemocnění, studium nebo pracovní cesta)

3.) Žadatel musí být trestně bezúhonný (to dokazuje žadatel starší 15-ti let a nesmí být pravomocně odsouzen pro nedbalostní nebo úmyslný zločin v ČR nebo ve státě, kde je dosud státním občanem)

4.) Žadatel musí splnit znalost českého jazyka a českých reálií (projít jazykovou i historicko-kulturně-zeměpisnou zkouškou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, což se nevztahuje na osoby, které složily maturitní zkoušku z češtiny nebo jsou mladší 15-ti let, starší 65-ti let či mají jiné doložitelné mentální nebo zdravotní potíže)

5.) Žadatel neporušil právní předpisy (v zaměstnání, při odvodech daní, vyživovací povinnost na dítě v ČR) a nezatěžuje systém sociální podpory (nezneužívá dávek v hmotné nouzi a sociální zabezpečení)

6.) Žadatel musí prokázat zdroj a výši příjmu (dokládá žadatel starší 18-ti let)

K žádosti je dále potřeba doložit doklady typu:

– rodný list,

– výpis evidence trestu,

– životopis,

– absolvování zkoušky ČJ a ČR reálií,

– potvrzení o studiu,

– pracovní smlouvu včetně informace o výši příjmu,

– potvrzení Finanční správy o nedoplatku.

Další důležité informace najde žadatel na webových stránkách Ministerstva vnitra. Správní poplatek za udělení občanství činí 2 000 Kč. Lhůta pro vyřízení je až 7 měsíců.

Nakonec je potřeba zmínit, že existují výjimky, kdy se české občanství pro cizince přijímá automaticky nebo s prominutím některých podmínek.

Přirozeně se stává občanem ČR dítě narozené rodičům, z nichž jeden je občanem České republiky. Stejně tak lze získat české občanství sňatkem bez doložení podmínky č. 1, kdy žadatel doloží, že jeho manžel/ka je Čech/Češka a žijí ve společné domácnosti.

Po splnění dalších podmínek a schválení občanství si může žadatel změnit pobyt v ČR na dlouhodobý za účelem sloučení rodiny, při tom nepotřebuje povolení k zaměstnání a jsou mu poskytnuty výhody veřejného pojištění.

Česká republika taktéž umožňuje existenci dvojího občanství, tedy nabýt české státní občanství a zároveň být občanem jiného státu.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -

Redakce doporučuje

Žena